Aktiva barn

- Enligt WHO kan det räcka för en fysiskt inaktiv person att börja röra sig sammanlagt 30 minuter per dag för att uppnå hälsovinster.

Visst är det viktigt att röra sig av både kroppsliga och mentala orsaker.

Daglig rörelse bidrar till bättre sömn, ökad syreupptagningsförmåga, piggare barn och en starkare kropp!- Fysiskt aktiva barn har lättare att lära och bearbeta information och får bättre stresshantering. (Catrine Kostenius-Foster/Hjärt-Lungfonden)

- Barn behöver röra på sig dagligen, vid minst 3 tillfällen. Sammantaget bör barn röra sig aktivt med lek och spel minst 1 timme per dag. (Anders Raustorp/Idrottslärare och forskare vid Karolinska Institutet)

- Den största effekten av fysisk träning på skelettet uppkommer före 13 års ålder.(Sv. Idrottsforskning nr: 3 2001)

- Forskning visar att barn i förskolor där man tillbringar fem timmar per dag utomhus är friskare, mer koncentrerade och har bättre motorik än andra barn. (Anders Szczepanski, Centrum för miljö- oh utomhuspedagogik, Linköpings universitet)

- Enligt WHO kan det räcka för en fysiskt inaktiv person att börja röra sig sammanlagt 30 minuter per dag för att uppnå hälsovinster.

- Lek i tävlingsfri miljö och med självförtroendehöjande aktivitet ökar förutsättningarna för att barnen skall fortsätta röra sig aktivt. (Kostkoll)