Barn 4-10 år bör äta cirka 400 g frukt och grönsaker per dag

Vuxna rekommenderas minst ½ kg frukt och grönsaker per dag. En konsumtion i denna storleksordning har i epidemiologiska studier visats vara förenad med minskad risk för hjärt-kärlsjukdom, övervikt och vissa cancerformer.


Det finns inte motsvarande epidemiologiskt underlag för att fastställa en rekommendation för barn. Däremot finns det studier som visar att barn som äter mycket frukt och grönsaker äter mindre söta och feta produkter. Frukt och grönsaker bidrar med andra ord till att ge kosten en bra balans. Grunden för bra matvanor läggs i tidig ålder och barn som äter mycket frukt och grönsaker tenderar att ta med sig dessa goda vanor i vuxen ålder.
Mängden 400 g är en anpassning till barns något lägre energibehov än vuxnas. Det är lämpligt om ungefär hälften är frukt och hälften grönsaker. I mängden ingår inte potatis för den räknas i det här sammanhanget inte som grönsak.

För barn över 10 år och ungdomar gäller samma rekommendation som för vuxna, dvs. ½ kg.

För barn under fyra år rekommenderas att frukt och grönsaker ingår i kosten varje dag, gärna vid varje måltid. Mängden bör öka successivt med stigande ålder så att de vid fyra år äter ca 400 g.

Källa: Livsmedelsverket