Fisklista för barn

Många är tyvärr onödigt försiktiga med fisk på grund av oro för miljögifter. Fisk innehåller det nyttiga fettet omega 3 och många andra viktiga näringsämnen.

De flesta fisksorter kan ditt barn äta så mycket det vill av. Däremot ska man vara försiktig med insjöfisk och fet fisk från Östersjön.
Alla barn kan äta så mycket de vill av:

• torsk
• kolja
• sej
• vitling
• kummel
• makrill
• stillahavslax
• odlad lax
• regnbågslax
• lax och sill från västkusten
• siklöja
• röding (om den inte kommer från Vänern)
• öring (om den inte kommer från Vänern)
• fiskprodukter som till exempel fiskbullar, fiskpinnar och sillkonserver.

Flickor kan äta följande en gång i veckan men inte mer:

• aborre
• gädda
• gös
• lake
• ål
• stor hälleflundra.

Pojkar kan äta följande en gång i veckan men inte mer:

• aborre
• gädda
• gös
• lake
• ål
• stor hälleflundra
• strömming/sill från Östersjön och Bottniska viken,
• vildfångad lax och vildfångad öring från Vänern, Vättern, Östersjön och Bottniska viken
vildfångad röding från Vättern.

Flickor kan äta följande en gång per månad men inte mer:

• strömming/sill från Östersjön eller Bottniska viken
• vildfångad lax eller vildfångad öring från Vänern, Vättern, Östersjön eller Bottniska viken
• vildfångad röding från Vättern.

Flickor ska avstå från:

• lever från torsk och lake.

Pojkar ska avstå från:

• regelbunden konsumtion av lever från torsk och lake.
Anledning till att flickor måste vara mer försiktiga än pojkar är att miljögifter kan lagras i kroppen ända upp i vuxen ålder och i flickors fall kan miljögifterna gå över till foster via moderkakan och senare till deras barn via bröstmjölken.

Källa: Livsmedelsverket