Mjölkens historia

Människans käraste dryck är mjölken!

Mjölk och mytologi
Tänk dig ett skummande, vitt hav av mjölk. I mitten står gudar och demoner och kärnar mjölken till smör med hjälp av en orm som slingrar sig kring världsberget Mandra. När arbetet är utfört drar gudarna en lättnadens suck. Universum är skapat!Scenen är hämtad ur en gammal indisk skapelsemyt. Den inleds med att guden Vishnu fått nog av stridigheterna mellan gudar och demoner och uppmanar dem att ägna sina krafter åt att kärna det kosmiska mjölkhavet.

Gudarna lindar ormkungen Vasuki runt berget Mandra och använder honom som rep. När demonerna drar i ormens stjärt och gudarna i ormens huvud börjar mjölkhavet bubbla och ur skummet och vågorna stiger det mest värdefulla man kan tänka sig: En ko som ger mjölk och smör.

Samma tema återfinns i en japansk skapelseberättelse, som beskriver hur några gudar förvandlar det mörka urhavet till ostmassa genom att sätta det i rörelse.

I några österländska myter sägs till och med att de första människorna skapades av mjölk. Tanken återfinns lustigt nog i Bibeln, närmare bestämt i Jobs bok där Job i ett av sina samtal med Gud säger:" Ja, du utgöt mig som mjölk, och som ostämne lät du mig stelna".

Mjölken förknippades tidigt med himlavalvet.
Det märks inte minst i att ordet galax, stjärnsystem, kommer av galaktos, grekiska för mjölk.

Engelskans benämning på Vintergatan, The Milky Way, tyskans Milchstrasse och franskans la voie lactée har samma föreställning som grund.

Våra förfäder kallade ibland urkon Audhumbla, den första levande varelsen i den nordiska skapelseberättelsen, för "månens mamma". Från henne stammar det fornnordiska namnet på Vintergatan, Manavegr, "Mångatan".

Kelterna döpte Vintergatan till Bothar-bó-finné, den vita kons spår.

I en ålderdomlig dialekt i Lancashire i England kallades galaxen kort och gott för Cows path, Kostigen.

Text: Zarah Öberg
Källa:
www.norrmejerier.se

Arlas grundare

Den som kommit att kallas grundare till det som idag är Arla hette Hildemar Albin (H A) Lidholm (1834-1904) från Nådhammars gård i Södermanland, en eldsjäl och föregångsman inom mejeribranschen. Han skulle ha startat Stockholms Mjölkförsäljningsbolag 1880, som senare köptes upp av Lantmännens Mjölkförsäljningsförening upa (sedermera Mjölkcentralen och Arla), men i själva verket var det hans bror Wilhelm Lidholm (1831-1910) som var den egentlige grundaren. H A Lidholm blev dock vd för bolaget 1884.
Båda bröderna var blinda, men det hindrade dem inte från att vara mycket aktiva inom mejeribranschen och Wilhelm startade bland annat Göteborgs Mjölkförsäljnings AB 1888.
Nådhammars gård i Mölnbo, som Wilhelm övertog efter fadern, såldes till brodern H A för 60 000 kronor år 1867. H A bedrev där mejeriverksamhet, och han var först i landet med att använda ismetod för kylning av mjölken. När han öppnade mjölkbutik i Stockholm 1863 fick han god avsättning för sina produkter från Nådhammar. Framför allt skummjölken blev en succé.
Nådhammars gård har även i dag en viss anknytning till dryck, om än inte mjölk. Huvudbyggnaden ägs nämligen av Spendrups vd.

Text: Zarah Öberg
Källa:
www.arla.se