Motivation

Känslan av att känna en motivation och en glädje inför att aktivera sig är härlig. Tyvärr är det ett övergående fenomen och vi behöver hela tiden nya anledningar till att hålla motivationen uppe.

Motivationen är vår drivkraft, det är den som ger oss energi till att förändras och utvecklas.Det är också den som ger oss känslan av att hela tiden vilja ha mera av livet. När man är riktigt motiverad så har både hjärtat och hjärnan samma mål och gör oss redo för att ta för oss av det som komma skall. Känslan kan sammanfattas med att känna ett sug efter mer, efter något bättre, efter att bli någon, att vara älskad och att finnas där för någon.

Vi motiveras oss dagligen till att göra mer eller mindre krävande saker. En del saker kan kännas jobbigt… och kräver därför en större motivation än något som tilltalar och kan kännas roligt.

Vem vill jag vara och hur vill jag bli uppfattad?
Den allra största tillförande faktorn för vårt självförtroende och vår motivation är vår omgivning. Det är inte enkelt att finna människor dom peppar och som gör dagen till en glädje. Ett bra liv handlar naturligtvis om egna val, men också om vilka människor vi väljer att finnas i vårt liv. Sprudlande, glada och generösa människor ökar självkänslan, kärleken till livet och känslan av att känna trygghet. Trygghet i sig själv, sin roll och sin egen kapacitet.

Det är också viktigt att med jämna mellanrum ta ett steg tillbaka, och ta ställning till den egen rollen i sina relationer. Vem vill jag vara, vad vill jag betyda för mina medmänniskor och vad vill jag att de ska känna inför min person? Vad vill jag att de ska se när de ser på mig? Vill jag att de ska känna osäkerhet, underlägsenhet, rädsla eller maktlöshet? Vill jag att de ska känna kärlek, generositet, lycka och en likvärdig ställning. Allt handlar om mitt eget sätt mot min omgivning.

Vad jag ger och vad jag tar, måste få en balans för att inte yttras i frustration.

Ärlighet ger respekt
Motivera och lyft omgivningen med att vara en förlåtande, oegoistisk och alltid ärlig person. Våra krav på vår egen förmåga är många gånger ouppnålig. Det är viktigt att inte glömma att vi ALLA är människor. Individer med ett hektiskt liv, stora krav och starka känslor.

Vi vill mycket, försöker med mera och misslyckas med hälften… med vad gör det? Måste vi ta oss själva på stort allvar. Kommer inte respekt genom ärlighet? Genom förmågan att våga erkänna sina brister och sina fel? Styrkan att känna sina nederlag, växa upp ur dem och vända dem till något gott. Detta är för mig motivation… De erfarenheter som ligger i dåtid, tillsammans med de hägrande mål som kommande ska.

Livets strapatser är det som sätter vår personlighet, kapacitet och mål.

Text: Zarah Öberg