Riktlinjer för barnomsorgens måltider

Hur ska riktlinjerna användas?
Riktlinjerna är i första hand avsedda att användas vid planering av matsedlar, inköp av livsmedel/färdigrätter och tillagning av måltider. De kan även användas som kravspecifikation och beräkningsunderlag vid upphandling samt för att fastställa mål för maten inom barnomsorgen i en kommun eller på ett enskilt daghem.


Riktlinjerna anger vad barnomsorgen bör tillhandahålla vid olika måltider. Med hjälp av dem kan man planera:
· hur många måltider som ska serveras och när de ska serveras
· vad och hur mycket som ska serveras vid olika måltider

Riktlinjerna är avsedda som ett hjälpmedel som anger goda varje dags rutiner, inte som en tvångströja. De gör att näringsberäkning av måltider inte blir nödvändig.

Måltidernas innehåll och portionsmängder
Frukost innehåll - Portionsmängder
Lunch innehåll - Portionsmängder
Eftermiddagsmåltid innehåll - Portionsmängder
För varje måltid finns en beskrivning av vad måltiden innehåller och lämpliga portionsmängder
Val av livsmedel och matlagningstips
Kvalitetssäkring av måltider
Samma mat till alla

Riktlinjerna är gjorda för att passa barns behov. Förskoleåldern är en tid då barnen växer mycket snabbt. Den serverade maten måste därför vara så energi - och näringsrik att de har möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Riktlinjerna följer i stort de svenska näringsrekommendationerna. De utgår från att barn har olika behov av energi och näring i olika åldrar men att barnomsorgen trots detta ska servera samma mat till alla.

Riktlinjerna är också gjorda med tanke på att barn, steg för steg, ska börja äta "vuxenmat" och att de ska lära sig vad som ingår i olika typer av måltider.

Hur ofta ska barn äta?
De minsta barnen, 1-2 år, har behov av att äta ofta. Det beror på att de inte kan äta så stora måltider. Det bör inte vara mer än 2-2½ timmar mellan deras måltider. Större förskolebarn klarar av att ha 3-3½ timmar mellan måltiderna, eftersom de kan äta förhållandevis mer vid måltiderna.

Måltidsordningen kan se olika ut på olika daghem beroende på barngruppernas sammansättning. Vanligen serverar daghem frukost vid 8-tiden, lunch 11.30 och eftermiddagsmåltid vid 14-tiden. De minsta barnen måste i det fallet serveras en liten extramåltid mellan frukost och lunch. Även de barn som stannar länge på eftermiddagen serveras en extramåltid.

En dag kan se ut så här:
Barngrupp 1-6 år
kl. 08.00 Frukost
kl. 10.00 Extramåltid
kl. 11.30 Lunch
kl. 14.00 Eftermiddagsmåltid
kl. 16.00 Extramåltid

Barngrupp 3-6 år
kl. 08.00 Frukost + frukt
kl. 11.30 Lunch
kl. 14.00 Eftermiddagsmåltid
kl. 17.00 Extramåltid

Måltidstyper
Olika måltider kan liknas vid pusselbitar. Varje bit består av olika typer av livsmedel. Tillsammans bildar bitarna ett måltidspussel som ska ge oss de näringsämnen och den energi vi behöver. I den svenska matkulturen har två typer av måltider vuxit fram. Den ena typen, t.ex. frukost, är uppbyggd kring bröd, flingor och mjölkprodukter, medan den andra typen, t. ex. lunch, är uppbyggd kring potatis/ris/pasta, grönsaker/rotfrukter och kött/fisk/ägg.

Vilka står bakom riktlinjerna?
Riktlinjerna för måltider inom barnomsorgen är utarbetade av Centrum för Tillämpad Näringslära/Hälsomålet, Stockholms län landsting, på uppdrag av och i samarbete med Statens Livsmedelsverk och Svenska Kommunförbundet.

Livsmedelsverkets expertgrupper för kost- och hälsofrågor står eniga bakom riktlinjerna.

Boken Barn & Matlust
I boken Barn och Matlust, som ges ut av Svenska Kommunförbundet, Folkhälsoinstitutet och Statens Livsmedelsverk, ges den teoretiska bakgrunden och förklaringarna till riktlinjernas utformning samt ett underlag för kvalitetssäkring av måltiderna.
Boken är fylld av inspirerande texter och bilder om allt från pedagogiska måltider, specialkoster till miljömedvetna förskolor. 144 sidor.

Boken och Riktlinjerna i särtryck kan beställas från Livsmedelsverkets Webbbutik.

KOMMENTUS FÖRLAG
117 99 STOCKHOLM.
Tel. 08-709 59 90
Fax. 08-19 24 10

Beställningsnummer: 91-7099-557-X
Centrum för Tillämpad Näringslära/Hälsomålet
Stockholms Läns Landsting
Tel. 08-517 780 50
Fax 08-517 780 51

Källa: Livsmedelsverket