Ät och drick rätt för att balansera kroppens PH-värde

Socker skapar en stor obalans för kroppens PH-värde och det basiska PH-värdet sätts ur spel och fungerar på liknande vis som en sjö som växer igen och som behöver kalkas. Sockret ökar PH-värdet, gör kroppen till en sjukdomsalstrande miljö, ger sämre matsmältning på grund av sämre tillverkning av magsyra samt ger minskat näringsupptag i tarmarna.Frätande socker och ökad övervikt
Sockret fastnar och fräter på tarmarnas slemhinnor och skapar en ”läckande tarm” som bidrar till att gifter sprids i kroppen och orsakar sjukdomar relaterade till immunförsvaret såsom psoriasis, eksem och fybromyalgi.
 
PH-värdet kan försämras även av sockerfria alternativ eftersom de försurar i kroppen och skapar en miljö där kroppen kämpar för att återfå ett basisk PH genom nedbrytning av skelettet för att frisätta kalcium. Överviktiga personer ligger nästintill alltid under ett PH-värde på 7.2 på morgonurinen, vilket visar på en försurning.


Drick och motionera dig till rätt vikt
I boken en självläkande människa lyfter immunologen Sanna Ehdin fram vikten av ett vätskeintag på 1,5–2 liter vatten per dag för minskad och stabiliserad vikt. Enligt Sanna minskar leverns kapacitet vid vätskebrist eftersom kroppen bildar 275 g vatten varje gång den förbränner förbränner 200 g fett och behöver skölja ur detta slagg med just vatten.
 
Nya tidens träningsmetoder
Experterna är även eniga om motionens stora inverkan på hälsan och kroppsvikten. Regelbunden motion och daglig rörelse är en förutsättning för stabiliserad vikt, ett starkt immunförsvar och upplevd god hälsa. Den nya tidens helhetstänk har skapat motionsformer som utgår från både kroppslig, mental och själslig motion snarare än 80-talets styrketränings- och kroppsbyggartrend och 90-talets powerwalks och gruppgympa. Yoga, pilates, qi gong, mental träning, mindfulness och NLP är bara ett fåtal av den nya tankesätt inom helhetshälsa.