Belöningsfaktorer

För att förstå hur belöningsprocessen går till så bör vi gå djupare in i ämnet. Den glädje som vi känner framkallas när hjärnan utsänder ämnet dopamin i kroppen.

Tillförseln av ämnet gör att vi känner oss pigga, levnadsglada och sorglösa.

Dopamin frisätts när belöningscentrat aktiveras av positiva handlingar eller tillförda påverkande ämnen.



I hjärnans belöningssystem skapas känslan av väl kända beroendefaktorer så som alkohol, värktabletter, spelande, nikotin och droger. Mindre skadligt, men dock så viktigt är de ätbara produkter, framförallt med raffinerat socker som påverkar kroppen på samma sätt. Sockret gör att vi känner oss nöjda, tillfreds och glada. Vi kan även via handlingar framkalla belöningskänslan genom att tex: jobba hårt, shoppa eller genom att göra en oegoistisk handling som får oss att känna oss bra till mods.

När vi känner oss duktiga, äter choklad, tar en cigarett eller shoppar så frisätts dopaminet i hjärnan. Vi känner ett lugn, ett glädjerus och en känsla av välmående.

Människor har sin egen form av belöningssystem utifrån bakgrund, socialt arv och arvsanlag. De allra flesta har någon form av last som de arbetar med antingen sällan eller dagligen. Det kan innebära att röka, vara en godisråtta, en alkoholist eller en arbetsnarkoman. Gemensamt för dem alla är att deras last ger dem en känsla av lycka.

Som vuxen förebild bör vi vara medvetna om att barnen följer våra fotspår. De studerar laster och beteénden och gör på samma sätt som vuxna personer som vistas i deras tillvaro. Detta innebär att vi med framgång kan påverka "våra små" genom att belöna dem eller oss med rätt saker. Vi kan påverka deras framtida belöningsmönster genom att inte grunda en felaktig syn på rökning, mat, alkohol, godis m.m.

Vi lär oss tidigt att både tröst, glädje och socialt umgänge är förknippat med mat. Vi gör oss illa, är snälla hos tandläkaren, har skolavslutning eller fyller år. Oavsett situation så återfinns kopplingen till godis, bakverk och mat som en naturligt inslag .

Ett barn som har hanterat en situation på ett positivt sätt kan och bör naturligtvis belönas och uppmuntras. Försök att finna andra sätt till belöning än via de dopaminhöjande ämnen.

Låt belöningen vara att ni gör någonting tillsammans som te x:

1. Gå på bio
2. Bowla
3. Gå på Zoo
4. Hyr en bra film
5. Lek lite extra och avsätt din tid

Det finns produkter som är materiella, men som också bidrar till en gemenskap. Den fina stunden tillsammans tar bort fokus från belöningen och stimulerar barnet. Köp en målarbok som ni kan måla i tillsammans eller en bok som ni kan läsa tillsammans. Låt belöningen vara en fin stund, med mycket värme och närhet.

Zarah Öberg
2005-12-17