Födoämnestesta dig och dina barn med intoleranstestande IgG-test

Det blir allt vanligare med allergiska reaktioner, intoleranser och läckande tarm,  allt som en följd av osunda kostvanor, medicinering och miljögifter. Med anledning av det, så utför många terapeuter något som kallas för födoämnestest eller intoleranstest på kroppens svagare IgG-reaktioner. Vi på Kostkoll har testat dem alla, främst för att jämföra repoducerbarheten i provet. OBS! Vi skall inom kort ta om alla dessa tester då artikeln är gammal och behöver uppdateras. IgG-test Tester som mäter IgG utförs som ett komplement till vårdens pricktester av de starkare IgE-reaktionerna. Detta främst på grund av att senare tids forskning visar att det är matintoleranser som ligger bakom våra allergier och vi är intoleranta mot exempelvis lektiner som finns i mjölk, ananas, sparris m.m. samt att få människor tål dagens bearbetade vetemjöl. Testerna för intoleranserna genomförs genom att venöst serum eller kapillärt blod som skickas till olika laboratorier. Test av födoämnestester Eftersom det finns ett flertal olika tester, har vi på Kostkoll valt att prova samtliga märken som finns på den Svenska marknaden, detta genom att skicka in dubbla blodprover till dem alla. Bakgrunden till testet var dels för att se vilka resultat som överensstämde mellan de olika testen och dels för att granska reproducerbarheten hos varje enskilt test. Tillsammans med en oberoende terapeut sammanställde vi en lista över de fem intoleranstest som finns på den svenska marknaden och med hjälp av sjuksköterska tog vi sedan de blodprov som krävdes, alla dessa helt utan paus. Under testerna, så varken intogs mat eller dryck mellan de olika testproverna, vilket gör att de alla hade samma förutsättningar under provtagningarna. Varje blodprov skickades i två uppsättningar till varje företag i två olika namn; Zarah Öberg och ett annat namn som var fingerat. Observera att laboratorierna inte visste något om dessa tester och genomförde testerna helt utifrån sina egna förutsättningar. Provtagningen De tester som genomfördes med blindtester var Imupro, Scandlab (Genova Diagnostics), Cambridge (FoodPrint), US BioTek och York. Provtagningen var mycket olika på testerna och vissa av dem var mindre lätta att genomföra. Scandlab och Imupro är venösa prover som behöver tas på laboratorium medan Imupro är okej att ta för klienten själv och kräver mindre serum än Scandlabs tester. Båda dessa tester håller 2 dagar i rumstemperatur, något längre i kylskåp och obegränsad tid i frys. Detta innebär att hantering och ev. provtagningsdag  är mycket viktigt att ta hänsyn till. US BioTeks test har ett kapillärprov där man tar blod på tre stycken strips som sedan ska torka innan det skickas. Det upplevs lätt att ta för både klient och terapeut och de garanterar en hållbarhet på minst 3 veckor. Både Cambridge och York har kapillärtester som tas i rör. York har en hållbarhet på 28 dagar och Cambridge på 3 veckor. Yorks upplevs mycket lättare för både klient och terapeut jämfört med Cambridge på grund av att det krävs betydligt mer blod till Cambridges tester. Testsvaret kom snabbast från Imupro (1 ½ vecka), därefter från US BioTek (2 ½ vecka). Scandlabs tog 3 veckor, York tog 4 veckor och Cambridge hela 4 ½ vecka. Alla kom per e-post men cambridges provsvar gick ej att skriva ut?! Reproducerbarhet Återkommer om detta då vi skall ta om alla tester inom kort. Tolkning och tydlighet Imupros och US BioTeks tester var tydligast att läsa för både klient och terapeut. US BioTeks hade ett fingraderat stapeldiagram från 0-6 med en färgskala från gult över till rött medan Imupros var färgindikerade staplar från 0-4. De övriga var otydliga för både klient och terapeut, då Scandlabs test upplevdes svårtolkad, eftersom den är färgindikerad med staplar 0-4. Cambridge och Yorks är indelade i tredelad tabell i färger grönt, gult och rött. På Imupros och Yorks testsvar saknades laboratoriets namn. Mattips Imupro, US BioTek  och Scandlab skickade med förslag på rotationsdiet m.m., US BioTek hänvisade till receptsidor på Internet och York skickade med en CD med recept som också finns att köpa på www.minmat.no. Om testlaboratorierna Alla laboratorier är ackrediterade, Imupro, Scandlab och US BioTek är CLIA ackrediterade, de övriga har andra godkännanden. Kontraindikationer för att ta testen har Imupro, US BioTek och York. Samtliga tester är anpassade till Europa (Norden) när det gäller urval av livsmedel. Imupro har laboratoriet i Tyskland, Scandlab och US BioTek i USA , Cambridge och York i England. Hos Imupro och Scandlab finns det möjlighet att ta IgE på livsmedel.  Hos US BioTek både IgA och IgE, då är IgE ett venöst serumprov. Scandlab och US Biotek har fler tester att erbjuda i Norden. Tips för provtagning Att ändra i individens matvanor är ett stort ansvar för en terapeut och de bör ha kunskaper för att verkligen ta omhand provsvaren. Alla testcenter har hjälp med support för terapeuten, förutom Cambridge som har ett oklart utbud. Cambridge erbjuder en kort introduktionskurs för sina terapeuter medan US BioTek erbjuder en tredagars kurs med mer avancerad utbildning. Yorks test går att köpa på nätet och då ingår telefonrådgivning om man väljer att inte går hos en terapeut. Testpriser Scandlabs test var billigast med 22.70 kr per livsmedel, därefter US Biotek med 24.50 kr och Imupro med 25.80 kr. Cambridge och York var absolut dyrast med 31.20 kr respektive 43.60 kr (CD borträknad från totalpriset). Konklusionen är att US BioTek och Imupro visade sig vara de som bäst kunde tillhandahålla reproducerbarhet och de var också mest prisvärda. US BioTek test kan terapeuten själv ta med ett kapillärt blodprov ”stick i fingret” medan man bör ha tillgång till ett laboratorium för att ta Imupros test. Testet är genomfört och kontrollerat av Kostkoll´s chefredaktör Zarah Öberg tillsammans med oberoende sjuksköterska! Läs mer om läckande tarm och födoämnesallergier: Läckande tarm