Födoämnestesta dig och dina barn med intoleranstestande IgG-test

Det blir allt vanligare med allergiska reaktioner, intoleranser och läckande tarm,  allt som en följd av osunda kostvanor, medicinering och miljögifter. Med anledning av det, så utför många terapeuter något som kallas för födoämnestest eller intoleranstest på kroppens svagare IgG-reaktioner. Vi på Kostkoll har testat alla de labb som finns att tillgå, främst för att jämföra provens repoducerbarhet.


IgG-test

Tester som mäter IgG utförs som ett komplement till vårdens pricktester av de starkare IgE-reaktionerna. Detta främst på grund av att senare tids forskning visar att det är matintoleranser som ligger bakom våra allergier och vi är intoleranta mot exempelvis proteiner som finns i mjölk, ananas, sparris m.m. samt att få människor tål dagens bearbetade vetemjöl. Testerna för intoleranserna genomförs genom att venöst serum eller kapillärt blod som skickas till olika laboratorier.Test av födoämnestester
Eftersom det finns ett flertal olika tester, har vi på Kostkoll valt att prova samtliga märken som finns på den Skandinaviska marknaden, detta genom att skicka in dubbla blodprover till dem alla. Bakgrunden till testet var dels för att se vilka resultat som överensstämde mellan de olika testen och dels för att granska reproducerbarheten hos varje enskilt test. Tillsammans med en oberoende terapeut sammanställde vi en lista över de fem intoleranstest som finns på den Skandinaviska marknaden och med hjälp av sjuksköterska tog vi sedan de blodprov som krävdes, alla dessa helt utan paus.

Under testerna, så varken intogs mat eller dryck mellan de olika testproverna, vilket gör att de alla hade samma förutsättningar under provtagningarna. Varje blodprov skickades i två uppsättningar till varje företag i två olika namn. Observera att laboratorierna inte visste något om dessa tester och genomförde testerna helt utifrån sina egna förutsättningar.

Provtagningen
De tester som genomfördes med blindtester var Lab1, Imupro, Cambridge (FoodPrint), US BioTek och York.

Provtagningen var mycket olika på testerna och vissa av dem var mindre lätta att genomföra. Imupro var ett venöst prov som behöver tas hos vårdcentral eller sjuksköterska, men de erbjuder även kapillära tester. Båda dessa tester håller 2 dagar i rumstemperatur, något längre i kylskåp och obegränsad tid i frys. Detta innebär att hantering och ev. provtagningsdag  är mycket viktigt att ta hänsyn till.

US BioTeks har möjlighet till prov både med venöst och kapillärt blod. Vid kapillär blodtagning tar man tar blod på ett antal stripes, låter dem torka och sedan skickas de in för analys. Det upplevs lätt att utföra detta test både för klient och terapeut och de garanterar en hållbarhet på minst 3 veckor.

Både Cambridge och York har kapillärtester som tas i rör. York har en hållbarhet på 28 dagar och Cambridge på 3 veckor. Yorks upplevs mycket lättare för både klient och terapeut jämfört med Cambridge på grund av att det krävs betydligt mer blod till Cambridges tester. För min del hade jag svårt att få ihop den mängd blod som krävdes.

Reproducerbarhet
Faktum är att alla tester hade en god reproducerbarhet denna gång. Lab1, Imupro och York ger dock gränsvärden som ändrar vilka livsmedel som ska undvikas, de olika testen visar olika födoämnen som ska undvikas, och också olika grad av intolerans. I vårt tidigare test för 7-8 år sedan, så var testernas provsvar väldigt varierande. Det positiva var att både Eu Biotek och Imupro kontaktade oss och frågade om blodet kom från samma person, då de såg att testsvaren var så pass lika.

Tolkning och tydlighet
Imupros och US BioTeks tester var tydligast att läsa för både klient och terapeut. US BioTeks hade ett fingraderat stapeldiagram från 0-6 med en färgskala från grönt över till rött medan Imupros var färgindikerade staplar från 0-4. Det positiva med imupro är att de skickar med en manual över hur man lättast kan byta ut de saker man inte tål. EU bioteks provsvar var väldigt enkla och de var de enda som testade vissa råvaror som tex soja. EU BioTek var det enda labbet som testade IgA-reaktioner på alla matvaror. De övriga testerna var otydliga för både klient och terapeut. Cambridge och Yorks provsvar är indelade i tredelad tabell i färger grönt, gult och rött.Om testlaboratorierna

Alla laboratorier är ackrediterade, Imupro, och US BioTek är CLIA ackrediterade, de övriga har andra godkännanden. Kontraindikationer för att ta testen har Imupro, US BioTek och York. Samtliga tester är anpassade till Europa (Norden) när det gäller urval av livsmedel. Imupro har laboratoriet i Tyskland, Lab1 och US BioTek i USA , Cambridge och York i England.Hos Imupro finns det möjlighet att, förutom att testa IgG, ta IgE-test på livsmedel. Hos US BioTek kan man som tillägg till IgG ta både IgA och IgE, och då är IgE ett venöst serumprov. Imupro och US Biotek har fler tester att erbjuda i Norden.

Tips för provtagning
Att ändra i individens matvanor är ett stort ansvar för en terapeut och de bör ha kunskaper för att verkligen ta omhand provsvaren. Alla testcenter har hjälp med support för terapeuten, förutom Cambridge som har ett oklart utbud. Cambridge erbjuder en kort introduktionskurs för sina terapeuter medan US BioTek erbjuder en tvådagars kurs alternativt en webbaserad kurs med mer avancerad utbildning. Yorks och Imupros tester går att köpa på nätet och då ingår telefonrådgivning om man väljer att inte uppsöka en terapeut.