Höga doser av D-vitamin kan motverka Alzheimer, MS, Depression, Astma, Högt blodtryck, ADHD, Cancer och Koloncancer

Vi har tidigare skrivit om att D-vitamin omvandlas i kroppen endast när solens strålar står över 45 grader. Då tex: Stockholm ligger i 59 grader N, så filtreras UVB-strålarna bort av molnen, främst mellan höst- och vårdagjämning. Läs mer i läkartidningen (mars 2007), i artikeln "Bättre folkhälsa med D-vitamin" (Mats Humble) eller i vår artikel nedan.Vi har samlat information om dessa studier och den oerhörda kunskap som idag påvisar vikten av D-vitamin och dess påverkan på flertalet av vår tid folksjukdomar.

D-vitamin, kolestrol, omega 3 och statiner
D-vitamin har påvisats ge stora positiva förbättringar i många diagnoser samt inom förbyggande hälsa. Omega 3 förbättrar exempelvis vid både depression och högt kolestrol MEN det kan mycket väl vara så att det är D-vitaminet i fiskens omega 3 som ger denna påverkan eftersom omega 3 kommer tillsammans med D-vitamin. Statiner som ges som medicinering vid högt kolestrol har dessutom påvisats öka D-vitaminerna i blodet, vilket alltså kan vara anledningen till dess positiva inverkan, snarare än att det beror på sänkt kolestrol.

Ljusbehandlingar med UVB för ökad D-vitamin
För i tiden hade man UVB-strålar i ljusbehandlingar mot depression då en halvtimme i UVB-ljus motsvarar cirka 100.000 enheter D-vitamin (dela i 40 om du vill få fram antalet mg). När UVB-strålarna avlägsnades så minskade också effekten från behandlingen, förutom den placebo som en patient kan erhålla på grund av ljuset, värmen och känslan att vara lite fräscht solbränd. Du minns kanske de gamla kvartslamporna som fanns i nästintill varje hem och som i många fall användes som solarium men som från början togs fram för att minska D-vitaminbristerna hos befolkningen.

Myter om D-vitamin och rekommendationer
Myter kring D-vitamin är att det bara är bra för skelettet, att de futtiga 300 enheter som rekommenderas av livsmedelsverket skulle räcka samt att en dos på över 2000 enheter skulle vara toxiska. Dessa rekommendationer är alltså helt felaktiga och även vår generella avrådan att undvika solen under de soltimmar då solen står som högst. Då inte sagt att man skall överdosera solen och/eller bränna huden, eftersom det självklart kan medföra en markant tisk för hudcancer.

Autoimmuna sjukdomar och D-vitaminer
Det intressant är dock att sjukdomar som MS, Alzheimer, depression, cancer m.m. ökar desto längre bort från ekvatorn som man kommer, bortsett de länder där kvinnorna bär mycket kläder och täcker huden.

Graviditet och D-vitaminer
Gravida kvinnor som har för lite D-vitamin i sitt blod kan inte producera D-vitamin som räcker till barnet de bär på, vilket ökar risk för flertalet sjukdomar främst eftersom nerver utvecklas långt mycket långsammare. Schizofreni är även det, mindre vanligt ju närmare ekvatorn du bor och de flesta fall av schizofreni drabbas människor som är födda på våren, vilket kan bero på de mycket låga nivåerna av D-vitamin. Genom att återställa nivåerna med tillskott av D-vitamin kan denna diagnos förbättras avsevärt.

Autism och D-vitaminer
Autism följer samma mönster och kan uppstå hos nyfödda barn till mammor med låga halter av D-vitamin i blodet. Detta ökar markant om mamman är mörkhyad, vistas mycket inomhus under graviditeten, bor i en storstad, i en stad med mycket avgaser som minskar strålningen, ej äter fisk och/eller bär mycket kläder som hindrar solens strålar. D-vitaminerna är också nödvändiga för att cellerna skall förgrena sig på rätt sätt. En studie som påvisar just autism vid D-vitaminbrist genomfördes 2008 (Waldman) och visar att det föds mer autistiska barn i regniga områden. Om detta stod i läkartidningens nr: 35, 2008. Detta stöds även av en ny studie där rekommendationen ligger på 4400 enheter per dag, Charleston, USA (Hollis och Wagner 2009)

Skillnaden mellan D2 och D3-vitaminer
I naturen finns renlav, shititake och kantareller som stora D-vitaminkällor men de ej animaliska källorna är från D2-vitaminet (ergokalciferol) som ger nästnintill halverad effekt jämfört med D3-vitaminet som kommer från tex ål, sill, lax och andra havsrelaterade fiskar och alger. Det som dock är negativt med D3-vitaminet (kolekalciferol) i från fisk är att det även innehåller A-vitamin som tillsammans med D-vitamin slåss om uppmärksamheten i samma receptorer i cellen. Hos djuren tillverkas förstadie till D-vitamin i pälsen och de behöver slicka i sig det för att det ska bli D-vitamin, vilket kan förklara varför djuren slickar sig på huden.

Berikning av D-vitamin
Vi människor har förmågan att omvandla D-vitaminet i huden., självklart förutsatt att vi inte bär för mycket kläder. Om du vill öka innehållet av D-vitamin i maten, så kan du enkelt lägga den i solen, mitt i dagsljuset och låta den bli strålad av UVB-strålar. Faktum är att det var på detta sätt som man berikade vår mjölk med D-vitamin, från första början. Detta gör alltså att bär, frukt och grönsaker som har strålats med UVB och som skördas på sommaren innehåller mer D-vitamin. Samma sak gäller djur som slaktas och mjölk som tillverkas på på sommaren. Adolf Windaus fick nobelpriset i kemi (1928) på grund av sin upptäckt om fiskleveroljans och ultravioletta ljusets påverkan på den strålade mjölken.

Rekommendationer om sol för tillräcklig mängd D-vitamin
Vår ljusa hy har kommit de senaste 20.000 åren och beror till stor del på att det är främjande för just D-vitaminproduktion och en ljushyad person bildar lika mycket D-vitamin på 20 minuter som en mörkhyad gör på 120 minuter (dvs 6 gånger snabbare). Om du smörjer in dig med solkräm, så minskar effekten med hela 95%, vilket alltså är oerhört illa för de som är inomhus mycket, som har mycket kläder och dessutom smörjer in sig. Minst 30 minuter i solen, under lunchtid är en daglig rekommendation, men som sagt... inte mera än så.

Graviditet, amning och D-vitamin
Rakit (engelska sjukan) upptäcktes och påvisades ha relation till D-vitaminbrist, vilket i sin tur hade koppling till mammor med D-vitaminfattig bröstmjölk p.g.a. mammorna ofta hade mörk hy eller täckte sin hud med mycket kläder. Det är också i de länder där kvinnorna av religonsmässiga skäl kan erhålla rakit om de inte erhåller D-vitaminsprutor.

Lagring av D-vitamin vid övervikt och fetma
D-vitamin har påvisats även i fertilitetsfrågor eftersom könscellerna har D-vitaminreceptorer, vilket innebär att infertila män och kvinnor har behandlats med D-vitamin, med positivt resultat. För att komma upp i den rekommendation som gäller för att det ska visa på positiv påverkan så krävs antingen solljus en halvtimme per dag eller motsvarande 3 hg kantareller, vilket alltså visar hur svårt det är att få i sig tillräckligt under vinter och vår. På hösten har vi oftast ett lager av D-vitamin eftersom vi har lagrat det i kroppen MEN här sker också en viktig sak hos de som är överviktiga. Forskning visar på att D-vitamin lagras in i fettvävnaden och kan tillgodogöras först när personen antingen bantar eller fastar.

Ökning av sjukdomar relaterade till D-vitaminbrist
Idag finns dubbelt så många fall av D-vitaminbrist jämfört med på slutet av 90-talet, vilket kan bero på att allt fler bor i storstäder, vistas inomhus när de arbetar (vilket är den tid som solen står så högt så att den gör nytta) och allt fler också håller sig borta från solen mitt på dagen av hälsomässiga skäl.  I Sverige är det främst män mellan 15-24 år som ligger lågt i D-vitamin och det syns även en dipp på kurvorna vid 45 års ålder, då både för kvinnor och män.

Högt blodtryck, nervproblematik och transmittorbalans
D-vitaminbrist kan yttra sig genom svaghet i muskulaturen, då särskilt typ 2-fibrer påverkas, vilket ger sig uttryck i balansen. D-vitamin motverkar även högt blodtryck insulinresistens och reglerar immunförsvaret då det bildar antiinflammatoriska peptider (MS diab 1), motverkar cancer (då brister kan leda till ökad cancerrisk), främjar utvecklingen av nervssystemet,  skyddar nervcellerna mot åldrande och ökar transmittorbalansen.

Mätning i blodet av D-vitamin
Om du ligger på under 25-OH-D i blodet så innebär det en svår brist, 25-75 OH-D är detsamma som brist och först mellan 75-250-OH-D så har du en "frisk" nivå. Över 250-OH-D kan en överdosering föreligga, vilket aldrig är gynnsamt, så detta skall undvikas i högsta möjliga grad. För att överdosera behöver du ligga på över 4000 enheter per dag (dela på 50 för att få fram antalet mg) så det är nästintill omöjligt att överdosera även om du äter kosttillskott i höga doser. Du kan mäta D-vitamin i blodet med mätredskap som mäter benmassans motstånd eftersom benmassan blir öm om du trycket hårt vid D-vitaminbrist.

Immunförsvaret och D-vitamin
Ditt system mättas snabbare om du är blek i hyn och därmed skapar du D-vitamin snabbare i huden och behöver kortare tid i solen, jämfört med om du är solbränd och mättnaden tar längre tid. D-vitaminets påverkan visades sig 1902, då tuberkulos förbättrades markant med hjälp av ljusbehandling och gav nobelpriset till Niel R Finsen 1903 för just detta. Anledningen till D-vitaminets positiva inverkan vid många sjukdomsdiagnoser är att D-vitamin stimulerar det medfödda immunförsvaret och därmed fungerar som naturligt antibiotikum, som kan motverka vid allt från influensa till tarminfektioner och slemhinneinfektioner som tex sitter i lunga och luftrör.

Influensa och D-vitamin
För att påvisa detta ytterligare, finns tydliga tecken på att influensa endast uppstår på vintern, då D-vitaminhalterna i blodet är låga hos människor som inte vistas utomlands. Även astma förvärras under vintertid och de låga D-vitaminhalterna kan till och med försämra effekterna av kortisonet. Öka halterna av D-vitamin i blodet, så ökar också effekten av kortisonet.

D-vitamin och cancer
Vid melanom så visar D-vitaminbrist på en ökning av svår cancer och problem med melanomdiagnosen. Mer UV-ljus ger lägre dödlighet i cancer (Grant 2002) och både blåscancer och bröstcancer följer samma mönster (Vieth 2007). I en studie (Lappe et al 2007) visade 1100 enheter D-vitamin per dag förebygga cancer med hela 60% under en 4-årsperiod. Då erhölls D-vitaminerna tillsammans med kalciumtillskott (de arbetar tillsammans i kroppen, då D-vitamin för ut kalcium i kroppen, medan kalcium samarbetar med magnesium och behöver magnesium för att tas upp i kroppen).

En annan studie visar att det är minskad sjukskrivning desto längre ner i landet som befolkningen bor, vilket visar på kopplingar till solståndet. Detta bortsett från Stockholm och Uppsala som har längre genomsnittsålder på sina invånare.

EPIC-studien är en av de mest kända studierna inom området och den visar att högre halter av D-vitamin också minskar risk för koloncancer och i samband med kalcium, så minskar riskerna ytterligare.

D-vitamin, diabetes och tandlossning
Tillsammans med kalcium, så minskar även risk för diabetes typ 2, dvs insulinresistens (Von hurst et al 2009). Även tandlossning kan motverkas med D-vitamin och kalcium, och både diabetes och MS ökar desto längre från ekvatorn som du bor. Detta kan närmast ses som samband med solen och UVB-strålarna.

D-vitamindroppar relaterat till MS
Barn som har fått 5 gånger högre dos D-vitamindroppar fick 80 % lägre risk för att drabbas av diabetes typ 1 och MS senare i livet och de som solar mycket erhåller mindre risk för återfall och skov som MS-sjuk (Tremlett 2008) För detta krävs 4000-5000 enheter D-vitamin per dag. Dock så gäller det endast om det är en MS-form som går i skov, ej om den försämras konstant.

MS, Parkinson och D-vitamin
 Även vid parkinsons sjukdom har låga nivåer av D-vitamin påvisats. Många av dessa sjukdomar påverkas främst på grund av D-vitaminets centrala roll för nervsystemet, immunförsvaret och kroppens benstomme, men viktiga faktorer är även att D-vitamin inverkar i tillverkningen av dopamin, noradrenalin och acetylkolin, samt i kalcitriol i hjärnan som inverkar under fosterutvecklingen.

Blodförtunnande och D-vitamin
Ända gången som D-vitamin kan inverka negativt är när och om du äter blodförtunnande varan, eftersom den minskar K-vitaminhalten i blodet (för att undvika koagulering). K-vitaminet har i vanliga fall, som funktion att rensa bort den förkalkning (ökade kalkhalten i blodet) som kommer från D-vitaminerna. Minskade halter av K-vitamin kan alltså öka risk för förkalkning i kärlen det då inte längre finns motstånd, men för detta krävs sannolikt mycket stora mängder av D-vitamin.

Som ovan nämnt, så drar fetma till sig D-vitamin, vilket förklarar D-vitaminbrister hos överviktiga människor och därmed flera kopplingar mellan sjukdomar som uppträder vid fetma och övervikt. Dessa kan således även vara kopplade till D-vitaminbrister. Övervikten håller kvar D-vitaminet i fettvävnaden och släpper den först vid fasta eller viktminskning. Det intressanta är att överviktiga personer som operereras för övervikten oftast inte kan ta upp D-vitaminerna, först på grund av sin övervikt och sedan på grund av en tarm som har minskad absorbtionsförmåga.

Årstidsbunden depression
För att motverka depressiom som är knutet till årstiderna, så kan 4000 enheter D-vitamin (100 mg) hjälpa avsevärt. Oftast uppträder bristerrna först när kroppens lager har börjat ta slut, vilket ofta sker framåt november. För de som är känsliga för D-vitaminbristen så uppkommer depressionsliknande symtom som sedan kan förstärkas framåt januari-april när nivåerna ligger som lägst. Framåt vårkanten kan det som kallas för vårdepression uppkomma, vilket innebär att nivåerna som lagrats i kroppen är så låga, så att till och med de som har gott motstånd kan känna av en depression. Denna depression kan ofta bli värre än höst- och vinterdepressionen eftersom nivåerna ligger så oerhört lågt. Dock så bör det påpekas att de rekommendationer som ges idag från tex livsmedelsverket sällan hjälper för att komma upp i de nivåer som krävs för att klara sig över vintern.

När sedan D-vitaminnivåerna stiger i maj, minskar även risker för influensa och depression. Kanske kan tillskott på D-vitamin således även inverka och förbättra hos apatiska invandrarbarn, som sannolikt lider av D-vitaminbrister samt hos barn som vistas mycket inomhus, lider av sjukdomar och/eller för att förebygga ovan nämnda sjukdomdiagnoser.

ADHD, bisköldkörtelhormon (PTH) och D-vitaminer
Det efterföljande problemet om du lider av D-vitaminbrist är även att PTH (bisköldkörtelhormon) ökar i förhållande till D-vitamin och detta kan i sin tur ge magnesiumbrister som i sin tur minskar upptaget av kalcium (eftersom dessa mineraler arbetar tillsammans). PTH har även påvisats i för låga doser hos barn som har diagnoserats ADHD. PTH-stegringen vid lång D-vitaminbrist kan normaliseras med D-vitamintillskott för att minska tex schizofreni. Sköldkörtelhormonerna har med autoimmunitet att göra och är då kopplade även till behov av selen och jod.

Alzheimer och D-vitamin
Alzheimer har visat på markanta förbättringar vid kombination mellan D-vitamin, folsyra och B12-vitamin. Tarmen tar upp kalcium från kosten om D-vitaminhalten i blodet är hög, om inte, så bör D-vitaminet tillföras tillsammans med Kalcium och magnesium i naturligt tillskott eller naturlig form.