Under- eller överfunktion i sköldkörteln? Läs mer om näringsbrist i samband med hyperthyreoser och hypothyreoser!

Oerhört stor andel av svenska kvinnor lider av under- eller över funktion av sköldkörteln, med medicinering med exempelvis det stimulerande läkemedlet levaxin som följd.

Kanske kan det vara en tillfällig lösning för att höja kroppens energiproduktion (produktion av ATP), men många kvinnor upplever också att dessa syntetiska hormoner faktiskt inte hjälper särskilt bra. Varför, kan man fråga sig?Levaxin innehåller syntetiska T4-hormoner och har som funktion att öka mitokondriernas storlek och funktion, vilket alltså även ökar produktionen av energi i cellerna.

Konverteringsproblem mellan T4- och T3-hormon
En anledning till kan vara minskad förmåga till konvertering mellan de olika hormonerna T4 och T3. Ett sköldkörtelhormon förkortas som TSH, vilket står för Tyrosin sköldkörtel hormon. Tyrosin är i sin tur en aminosyra (minsta byggstenen av protein) vilket innebär att hela hormonet är byggt på just aminosyror. Dessa aminosyror är i sin tur beroende av selen eftersom de är selenbundna enzymer. Detta innebär framförallt att selen är nödvändig för konvertering mellan hormonets olika stadier. Vid tyrosinet står olika siffor som i sin tur står för antalet jodatomer som finns bundna vid tyrosinet.

Tyrosinerna omvandlas först till T1 och T2, och har då alltså 1 eller 2 jodatomer. De omvandlas sedan till T4, och kräver därefter selen för att konvertera vidare till T3-hormon. När du får medicinering med levaxin så är detta med syntetiska T4-hormon, som har långt mycket sämre effekt än T3-hormonerna.

Testresultat för sköldkörtelns T3- och T4-hormon
Funktionsbrist för T3-hormoner kan lättast mätas med hjälp av de tester som antingen tas via labb runt om i världen eller via de testresultat som du erhåller från skolmedicinen. Däremot, så är det viktigt att går djupare in i ditt provtest eftersom det som anses normalt inom skolemedicinen är oerhört generellt. Ett exempel är att du enkelt kan se ett konverteringsproblem mellan T4 och T3-hormoner om dina provsvar visar på låga värden av T3 men höga värden av T4. Du kan alltså ha sämre förmåga för att konvertera dina T4-hormoner till T3, som är de mer användbara hormonerna.

Under- och överfunktion i sköldkörtel - den nya tidens folksjukdom
Låg sköldkörtel kan idag gälla så mycket som 1 miljon kvinnor, enligt vår konventionella sjukvård. Det är oerhört stora men inte så överraskande siffor eftersom vi lever i ett land, där selenbristerna är stora i markerna men där även kadmium finns överrepresenterat i vår miljö (Läs mer nedan). Symtom på låg sköldkörtel är främst övervikt, stor trötthet, torrt och sprött hår och en sviktande hälsa, MEN det bör också påpekas att en övervikt inte är nödvändig för att det skall finnas en tydlig problematik och underproduktion.

Uppkomsten till hög skörtelfunktion kan härröra till Graves sjukdom, struma, tumörer eller för stor andel östrogen i kroppen (läs nedan om bromider och kadmium).

Underproduktion härrör till inflammationer i sköldkörteln och en långvarig underproduktion ger allt som oftast stora problem i binjurarna, då de kompenserar hårt för sköldkörtelns underfunktion. Mörktertalen i sverige är sannolikt stora, eftersom många tror sig vara "trötta", "utmattade" och "sjuka", men istället för att uppmärksammas som de symtom som de faktiskt är, så har symtomen istället blivit egna sjukdomar, som också medicineras på enskild basis.

Medicinering av ett symtom kan ge gott om kortsiktiga resultat, men för att känna skillnad och/eller bli frisk, så behöver man ta itu med den bakomliggande orsaken, dvs det som är upphovet till sjukdomensproblematiken. Stora delar av befolkningen kan förbättra sin balans i sköldkörtel avsevärt genom att se över sin kost, vilka råvaror de använder, hur matsmältning fungerar och hur de väljer att äta sina måltider.

Sköldkörtelns påverkan på kroppen
Sköldkörteln påverkar allt från din fertilitet, till tillväxt (tillväxthormoner), cellens ämnesomsättning, din matsmälting, muskel- och nervaktivitet. Om du äter för lite protein eller har problem med din spjälkning (sönderdelning) av proteinkedjorna, så kan brister på aminosyrorna uppstå och efterföljande problematik som låg eller hög produktion av sköldkörtelhormon. Den låga produktionen härrör ofta till matsmältningsproblem medan trauma, hormonförändringar vid pubertet, graviditet och klimaterie också är vanliga orsaker.

Tonåringar och sköldkörteln
En vanlig mörkergrupp är ungdomar, som äter dåligt, är stressade och som framförallt, dricker mycket läsk som innehåller bromider. Kanske upplevs de som nedstämda, irriterade, som att de är omotiverade, har låg energi, ont i muskulaturen, som att de är trötta, har mindre lätt att sova, har koncentrationsproblem och/eller har migrän, lätt till infektion och förändrad aptit/vikt? Självklart, så förändras mycket i en växande kropp, men det kan också förbättras och förenklas genom god kost och en fungerande kropp.

Viktiga näringsämnen i sköldkörtelns hormonproduktion
Den konventionella sjukvården missar man ofta att tyrosin, jod och selen är centrala för att sköldkörtelns tillverkning av hormoner skall fungera. Detta gör således kosten till den mest inverkande fakorn, tillsammans med matsmältningsproblem eller upplevelser som är relaterade till stress. Tyrosin och jod tillverkar alltså först T1 och T2-hormoner som sedan konverteras till T3 eller T4 (med hjälp av selen). T4 är två T2-hormoner medan T3 är en T1 + en T2. Den effektivaste av dessa är således T3, som oftast kan förökas i kroppen i och med konverteringsprocessen, där T4 omvandlar sig till T3.

Sköldkörtelproblematik på cellnivå
Om problemet ligger på cellnivå och T4 inte kan konverteras till den mer effektiva varianten av hormon (T3), så hjälper inte heller levaxin eftersom det är baserat på syntetiskt T4. Däremot, så kan ett så enkelt tillskott som selen, (ev. även jod och tyrosin) påverka balansen i positiv riktning eftersom det kanske endast är det som saknas för en god konvertering. Testa alltså det, gärna INNAN du testar levaxin och tänk på att alla mineraler och vitaminer bör tillsättas i "rätt" mängd eftersom överskott istället kan hämma produktionen (kan tex ske vid överskott på selen).

OBS! Ställ aldrig diagnos själv, utan besök en utbildad näringsterapeut eller prova med enkla medel, såsom att "äta" dig friskare, dvs: genom en sund, naturlig, ekologisk och varierad kost.

Optimala testvärden för god sköldkörtelfunktion
Intervallerna inom sjukvårdens normalvärden är oerhört generella vilket gör att dina värden kan ses som normala, när de i själva verket visar på sjukdom. Ett exempel är om du oerhört lågt T3 och högt T4, vilket sannolikt visar att det är ett konverteringsproblem mellan de olika hormonerna. De nivår som är önskvärda är långt mycket specifika och det är också utanför dessa ramar som många av dessa mörkertal finns och ej syns.

En indikation kan vara att mäta din kroppstemperatur genom rektal mätning eftersom en hög produktion i sköldkörteln också ökar värmeproduktionen i cellerna (genom att mitokondriernas storlek och antal ökar). Du kan även testa om du har jodbrist genom ett jod-test på huden. Om huden absorberar jod snabbt, så har du sannolikt en jodbrist. Det kan också vara bra att känna till att prover som jod kan genomföras på enkel väg. Stäm av detta med din terapeut.

Symtom på under- eller överstimulerad sköldkörtel
Vid överfunktion i sköldkörteln, så är darrningar, skakningar, frusenhet, hjärtklappning och hög energi vanligt eftersom cellerna tillverkar för mycket energi och därmed också för mycket värme. Vid underskott kan symtom som migrän, ökad infektionsrisk, låg puls, fibromyalgi, minnessvårigheter m.m. och faktum är att en för låg temperatur och frånvaro av feber, inte alls är hälsosamt. Feber är ett tecken på att immunförsvaret fungerar, på samma sätt som att en årlig förkylningen kan stärka och vara sund.

Låga temperaturer i kroppen, kan också bero på en dominans av östrogen, som lätt kan uppstå i och med ökningen av xenoöstrogener. I USA har det till och med diskuterats att den rekommenderade kroppstemperaturen skall sänkas, eftersom vår temperatur blir allt lägre. Dock, så har man helt missat att temperaturen faktiskt är lägre av en orsak, som bör åtgärdas, snarare än ses som normal.

Utmattade binjurar och sköldkörteln
Sköldkörteln kan även påverka binjurarnas funktion eftersom de jobbar hårt för att kompensera både över- och underfunktion. Efter långvarig påfrestning på binjurarna, blir de sannolikt utmattade och behöver stärkas upp för att klara arbetet. Om sköldkörtelproblematik har uppstått på grund av näringsbrister, så är medicinering sällan en bra lösning, just med anledning av detta.

En person med stressade binjurar kan lätt bli ljusskygg eftersom pupillerna flämtar vid starkt ljus, dvs pupillerna drar ihop sig för att minska att ljuset släpps in men kan sen inte hålla ihop pupillen som utvidgas och släpper in ljuset. Även symtom som förvirring, känsla av att vara yr, sömnproblem, minskad tolerans för ljud m.m. kan bero på stressade binjurar. När symtomen förvärras, så ökar även risk för inflammation i kroppen eftersom kortisolnivåerna påverkas och sänkts. Du blir även orkeslös, erhåller allergier, lågt blodsocker, födoämnesintoleranser och är ständigt sötsugen.

Det fascinerande med ovan nämnda är att det från början kan bero på ett enkelt och relativt lättåtgärdat matsmältningsproblem eller en näringsbrist, som i sin tur bidragit till sköldkörtelproblematik, därmed ett ökat tryck på binjurarna och ett utmattningssyndrom, med efterföljande symtom.

Sköldkörtelproblematik, fertilitet och graviditet
Sköldkörtelstörningar är oerhört vanligt efter en graviditet och kan visa sig genom symtom liknande de vid förlossningsdepression. Både överfunktion och underfunktion kan uppstå, med symtom som stresskänsla, trötthet och mindre lätt att få kontakt med sina egna känslor.

Om en kvinna har en menscykel som är över 28 dagar lång, så ligger kvinnans progesteron för lågt i förhållande till östrogenhalten. Med tanke på dagens allt högre östrogenhalter, så kan östrogenhalten ligga markant högre, vilket tar längre tid för kroppens fertilitetscykel. Östrogenkedjorna "klipps" i smådelar som sedan bryts ner i levern. Progesteronet hjälper sedan till att "släppa" ägget från äggledaren, så att ägglossningen kan starta. Ogynnsam hormonbalans är med andra ord, en stor bov vid barnlöshet och allmäna problem med kvinnans menstruationscykel. Sök gärna experthjälp om du upplever problematik med ovan nämnda, då det även kan bero på andra sjukdomsdiagnoser. Var noga med att eftersträva en gynnsam hormonbalans på naturlig väg, oavsett om du önskar bli gravid eller ej.

Inverkande näring för hormontillverning i sköldkörtel
Tänk gärna på att även Zink, Koppar, B2, Glutamin, C-vitamin, Folsyra, Betain och fungerande binjureextrakt inverkar i processen, så det lämpligaste är en varierad kosthållning, med naturlig, ekologisk mat och ett ökat inslag av jod, lättsmält protein (tyrosin), selen tillsammans med en god matsmältning. Tugga maten noga, sitt ner när du äter, se över så att din matsmältning fungerar och att din mat är ren och ren från tillsatser och då främst bromider.

Magnesiumbrist är vanligt vid över- och underproduktion i sköldkörteln och gör dig stel eftersom magnesium ligger för lågt i förhållande till kalcium (du bör tillsätta cirka dubbelt så mycket magnesium som kalcium tex: 80/40). Zinkbrist och lågt zink relaterat till koppar kan ge underfunktion. Selen är oerhört viktigt, men lika väl som att en brist kan ge underproduktion, så kan ett överskott hämma T3-hormonet. Varken jod- eller tyrosintillskott är farliga att tillsätta i kosten och jod har dessutom en utrensande effekt (används för desinfektion och är antibakteriell).

Jod, havssalt och användning
Jod kan ge lättare magont, vilket kan bero på att tamfloran innehåller mikrober som behöver avlägsnas. Jod finner du främst i livsmedel från havet och det är också en av anledningarna till att havssalt är oerhört bra att använda. Avlägsna det industriella saltet i all din matlagning och köp ett havssalt med god kvalité, ät mer fisk, alger eller ta jodtillskott som tex: kaliumjodid. Vid överproduktion och/eller en orolig sköldkörtel (vars funktion går upp och ner) skall ej tillföras jod.

Östrogen, xenoöstrogener och bromider
En annan intressant och ytterst oroväckande utveckling är naturens ökade östrogenhalter. Förr i tiden lades slam ut på våra åkrar, främst eftersom vi inte visste var vi skulle göra av det. I slammet fanns xenoöstrogener från tex: kadmium, som idag påverkar oss oerhört starkt. Xenoöstrogener innebär ökad mängd östrogener, vilket innebär en minskad andel progesteron i hormonbalansen.

I forskning påvisas att ökat östrogen bidrar till att alltfler arter påverkas, genom exempelvis att det föds större andel honor. Vid för stort östrogentillskott, så krävs en avgiftning och mat från rena, ekologiska produkter. Här kan det passa utmärkt med en rejält utrensande detoxkur, men se upp för tabletter med vitaminer och mineraler som du inte behöver eller som innehåller tillsatser.

Bromider, flour och klor kan slåss om platsen i sköldkörtelns hormon. Enkelt förklarat, så tar fluor och klor över den plats som jodet skall ha, vilket innebär att T3-hormonet innehåller 3 kloratomer, istället för 3 jodatomer. Kroppen märker inte skillnad på detta och använder det som ett T3-hormon men med följd att det inte är verksamt i cellen.

Idag släpps det ut HELA 800.000.000 miljoner ton bromider i USA, vilket sannolikt kan vara en stor anledning till sköldkörtelproblematiken. Faktum är att bromid har tiodubblats de senaste 10 åren, vilket är oerhört oroande, men inte så överraskande.

Fluor, kadmium och dess inverkan på sköldkörteln
Fluor finns ju som bekant, både i tandkräm, tuggummi och i munskölj, vilket således påverkar nästan alla människor. Fluor är ett farligt grundämne, som kan ge stora nervskador hos människan och våra djur. Ett litet barn kan bli dödssjuk och avlida av nervskador från det flour som finns i endast 1/2 tandkrämstub. Fluor är ickemetalliskt, med atomnummer 9 och det tillhör gaser, dvs, halogener. Gasen är mycket giftig, blekgul, används som ett nervgift. Fluor reagerar med alla grundämnen förutom helium och neon som är de ädlaste av alla ämnen. För att förstå giftigheten i gasen, så kan det  vara värt att nämna att även vatten brinner med ljus låga i en fluoratmosfär, vilket gör att fluor inte finns i naturlig form i naturen.

Vattenfilter och vattenrening
Klor påverkar oss genom duschvatten, kemikalier, hushållsrengöring m.m. vilket återigen visar att vattnets rening är oerhört viktig och då främst med tanke på alla läkemedelsrester (inkluderat preventivmedel), kemikalier, uran, kadmium, rötslam, sötningsmedel, m.m. som finns i vår natur. Vårt kranvatten är långt ifrån rent, vilket också har lyfts av tidningssverige i många sammanhang. Det mest logiska är att ta eget ansvar och själv införskaffa ett filter för vattenrening.

Läs mer:

Jod och sköldkörteln
http://www.zarahssida.se/blog.php?bid=816

Hormoner i kroppen
http://www.friskabarn.se/category.php?cid=25

OBS! Om du misstänker att du har sköldkörtelproblematik, så rekommenderar vi att du uppsöker en näringsterapeut eller naturläkare.

Källa: Bertil Wosk, Leif Östberg Holistic