Undvik hjärt- och kärlsjukdomar

Vätska är viktig för hälsan, då det är vatten som renar kroppen och därmed "spär ut" gifter som kommer in via kosten, avgaser m.m. När din vätska blir för liten i kroppen, så räcker den inte till blodtillströmmingen, vilket medför att kroppen spar.Detta visar sig genom att blodådrorna drar sig samman för att minska behovet av blod och därmed även vätsketillförseln. Men en liknelse kan göras med ett sugrör som får avsevärd mycket högre tryck i ett smalt rör än i ett vidare rör. Det är alltså detta som sker vid ett ökat blodtryck.

När det fastnar socker på insidan av blodkärlen och kolestrolet motverkar dess inflammatoriska funktion, så ansamlas kolestro som kämpar hårt för att "laga" kärlen. Det är detta som sker vid en åderförkalkning.

Kombinationen av de båda, ger en stor risk för propp eller förträngning med kunskapen visar idag att detta INTE beror på kolestrol eftersom den snarare lagar kärlen. (Det är därför som det finns kolestrol på kärlväggarna hos avlidna människor, inte för att det är de som förstör blodkärlen utan för att de försöker laga dem)