Vegetarisk, laktovegetarisk kost

Varierad laktovegetarisk kost ger som regel tillräckligt av samtliga livsnödvändiga näringsämnen, så att hela näringsbehovet för en vuxen tillgodoses utan extra vitamintillskott eller liknande.


För barn och ungdomar finns inga invändningar mot en varierad laktovegetarisk kost, men små barn behöver tillskott av D-vitamin enligt de riktlinjer som ges av barnavårdscentralerna. I allmänhet behövs inga andra tillskott för friska barn. Även äldre kan behöva extra D-vitamin. Därför bör man helst välja berikade matfett- och mjölkprodukter.

Vegankost saknar vitamin B 12 och D samt innehåller vanligtvis mindre protein, kalcium, järn och zink. Trots det tycks en välplanerad och varierad vegankost med tillskott av vitamin B 12 ge tillfredsställande näring.

Det krävs dock en viss kunskap och förmåga för att komponera en varierad vegankost. Bland annat måste man ta hänsyn till de enskilda livsmedlens aminosyrasammansättning så att den blandade kostens högvärdiga animaliska protein ersätts av vegetabiliska proteiner.

Protein från spannmålsprodukter och baljväxter bör därför ingå i varje måltid och kompletteras med protein från bladgrönsaker, nötter och näringsjäst. För att höja proteinhalten i vegankosten används ofta sojaprodukter.

Barn bör inte äta vegankost, i varje fall inte under de första levnadsåren.


Källa: Livsmedelsverket